Strejček - Dřevo

Výrobky
- vyspravovací lodičky
Služby
- hoblování
- frézování
- broušení
- soustružení
- pořez kulatiny


Od roku 2012 jsme držiteli certifikátu
FSC®, který stvrzuje, že materiál použitý na výrobek pochází z lesů obhospodařovaných podle ekologických a sociálních pravidel organizace FSC.

Výrobky: vyspravovací lodičky

 

Vyspravovací lodičky vyrábíme ze všech běžných dřevin (včetně meranti), jakož i z materiálů dodaného zákazníkem.

Rozměry:

G1 58 × 7 × 9
G2 69 × 8 × 13

Vlhkost

10% +/- 2%

Balení

PE sáčky po 500 ks

Kvalita

Lodičky jsou ručně vytříděny od veškerých vad (součky, praskliny atd.).

Výrobcům spárovky nebo výrobcům nábytku z masivu nabízíme ručně roztříděné vyspravovací lodičky do pěti skupin podle letokruhů na pohledové straně.

0

1

2

3

4+

Použití roztříděných lodiček podle letokruhů Vám umožní rychlou orientaci při opravách vad, zvýší produktivitu práce a zlepší vzhledovou kvalitu vyspraveného místa.

Ceník lodiček

G2

G1

G2 tříděné

1 ks

smrkové

0,50 Kč

0,45 Kč

0,65 Kč

1 ks

borové

0,50 Kč

0,45 Kč

 

1 ks

modřínové

0,60 Kč

0,55 Kč

 

1 ks

dubové

0,90 Kč

0,75 Kč

 

1 ks

bukové

0,90 Kč

0,75 Kč

 

1 ks

meranti

1,30 Kč

1,10 Kč

 

1 ks

topolové

0,65 Kč

 

1 ks

olšové

0,60 Kč

 

1 ks

jasan

1,30

 

1 ks

javor

1,30

 

Lodičky tříděné podle letokruhů 1 ks 0,65 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

 

Služby

 

Hoblování
- čtyřstranná hoblovka FWH 18
- přesné pravoúhlé hoblování všech čtyř stran materiálu na jeden průchod strojem do max. průřezu 180 × 120 mm

Frézování
- čtyřstranná profilovací frézka s pátým otočným vřetenem CPF 18/5
- maximální rozměr obráběného kusu 180 × 120 mm
- minimální rozměr obráběného kusu 16 x 6 mm

Broušení
- širokopásové broušení na SPB 1010
- maximální výška obrobku 150 mm
- maximální šířka obrobku 1000 mm

Soustružení
- soustružení dřevěných výrobků na hydraulicky upichovacím soustruhu Locatelli Mini Ariete 35

Pořez kulatiny
- pořez kulatiny na kmenové kotoučové překlápěcí pile UH500
- maximální průměr 800 mm
- délka od 1m do 4m